De potentie van de maïskorrel

Iedereen is zich ervan bewust: we moeten dringend in actie komen voor het klimaat. Het blijft een heet hangijzer voor het kabinet, maar bedrijfsleven, NGO’s en wetenschappers zijn het erover eens: we kunnen niet stilzitten als we de klimaatambities van de overheid willen behalen. Die liegen er niet om: 55% minder CO2-uitstoot in 2030 en 95% minder in 2050.

Alco Energy Rotterdam neemt daarin zijn verantwoordelijkheid. Want in Rotterdam staat de grootste bioraffinaderij van Europa. Die kan met zijn bio-ethanolproductie uit de maïskorrel bijdragen aan duurzame oplossingen voor een lagere CO2-uitstoot van onze auto’s, het wegtransport en ook de lucht- en scheepvaart.

Maïs bestaat voornamelijk uit suiker en eiwit. Door de suiker (zetmeel) te scheiden van het eiwit wordt het minst gezonde deel van de maïs omgezet in vloeibare energie. Het gezonde deel, eiwit, gaat naar de voedselketen.

Door een slimme productiemethodes kan Alco Energy Rotterdam het overgebleven eiwit concentreren en een veevoer van hoogwaardige kwaliteit maken. Dit veevoer vervangt gedeeltelijk de soja die een relatief grote ecologische voetafdruk heeft en helemaal uit Zuid-Amerika moet worden getransporteerd.

 

MaisBarrelKas
MaisBarrelKas
MaisBarrelKas

En de CO2 die uit de productie van bio-ethanol zelf voortkomt?

Die vangt Alco Energy Rotterdam af, om die vervolgens gezuiverd beschikbaar te stellen aan de Nederlandse glastuinbouw. Met deze niet-fossiele, maar juist groene CO2 dragen we bij aan de transitie naar een klimaatneutrale glastuinbouwsector.

Zo biedt de maïskorrel – en vooral onze innovatieve verwerking ervan – een enorme potentie voor een klimaatvriendelijke economie. Dat kunnen we samen met onze partners bereiken, maar ook met de juiste facilitering en inzet vanuit de overheid.

Graag laten we zien hoe de maïskorrel vandaag én morgen kan bijdragen aan de verduurzaming van onze mobiliteit, landbouw en economie.

Hernieuwbare brandstof én minder CO2-uitstoot

Als we de Europese klimaatambities willen behalen, moet de CO2-uitstoot in Nederland drastisch omlaag. De doelstelling voor 2030 is een CO2-vermindering van 55%. Voor onze mobiliteit betekent dat minder fossiele brandstoffen en veel meer hernieuwbare brandstoffen. Alco Energy Rotterdam draagt bij aan die transitie door maïs te verwerken tot de hernieuwbare brandstof bio-ethanol.

Met bio-ethanol als brandstof kunnen we de CO2-uitstoot in Nederland versneld verminderen en zetten we een grote stap dichter bij het behalen van de Europese klimaatambities.

Bio-ethanol heeft bovendien als voordeel dat het geschikt is voor meer transportsectoren, van het auto- en vrachtverkeer tot de lucht- en scheepvaart.

car

Wist je dat een auto die volledig op Rotterdamse bio-ethanol zou rijden, 95% minder fossiele CO2 uitstoot dan een auto die volledig op benzine rijdt?

In Rotterdam maken we bio-ethanol van maïs. Die komt uit Europese buurlanden en wordt in de grootste bioraffinaderij van Europa verwerkt tot hernieuwbare brandstof. Deze maïs was niet bedoeld voor consumenten en is niet genetisch gemanipuleerd.

De enige extra CO2 die vrijkomt, komt voort uit de energie die nodig is in het productieproces.

Het eindproduct zelf is CO2-neutraal, want het wordt gemaakt van een hernieuwbare grondstof. Het productieproces is dus regionaal en circulair en gaat niet ten koste van de Nederlandse natuur, biodiversiteit en bodem.

MaisBarrelKas

Sterkere economie én goed voor milieu

Nederland zit midden in een energietransitie. Het doel: het behalen van de Europese klimaatambities. Palmolie en soja als grondstoffen voor biobrandstof zijn daarin inmiddels onderwerp van menige verhitte discussie. Ook bio-ethanol is een biobrandstof, maar de grondstof daarvan is maïs en juist niet palmolie of soja.

Alco Energy Rotterdam maakt bovendien slim gebruik van de maïs en haalt er het maximale rendement uit. Zo helpen we niet alleen bij het verlagen van de CO2-uitstoot in onze mobiliteit, we dragen ook bij aan emissiereductie in de landbouw. Want dankzij ons hoogwaardige veevoer neemt de methaanuitstoot van het vee af en hoeven we minder soja als veevoer te importeren.

MaisBarrelKas
MaisBarrelKas

Wist je dat we de gescheiden eiwitten uit het productieproces voor bio-ethanol benutten als duurzame aanvulling op veevoer voor Hollandse koeien?

Maïs biedt niet alleen duurzame voordelen. Als hernieuwbare grondstof heeft maïs ook positieve effecten op de economie.

Als alternatief voor fossiele brandstof is bio-ethanol uit maïs relatief goedkoop en zeer duurzaam, want het is makkelijk bij te mengen in benzine en kan probleemloos worden gebruikt in bestaande verbrandingsmotoren. Met bio-ethanol uit Rotterdam kan Nederland bovendien meer zelfvoorzienend zijn als het gaat om hernieuwbare brandstoffen.

Met andere woorden: omdat we minder aardolie hoeven te importeren, zijn we goed bezig voor het milieu én de portemonnee.

Breed inzetbaar én circulair

Je hebt CO2 en je hebt CO2. Als we fossiele brandstoffen verbranden – bijvoorbeeld uit aardgas, steenkool of aardolie – komt er CO2 vrij die miljoenen jaren in diepe aardlagen heeft vastgezeten. Zo voegen we in snel tempo extra CO2 aan onze atmosfeer toe.

Bij de verwerking van maïs tot biobrandstof komt ook CO2 vrij, maar dat is groene CO2 – de CO2 die hoort bij de snelle biologische processen in de natuur.

Door die CO2 in te zetten als duurzame voedingsstof in de glastuinbouw, dragen we bij aan een klimaatneutrale voedselproductie en daarmee aan het behalen van de Europese klimaatambities.

MaisBarrelKas

Wist je dat groene CO2 uit bio-ethanolproductie wordt gebruikt om potplanten en groenten duurzaam te laten groeien?

Landbouwtechnieken worden steeds verfijnder. Daardoor wordt de opbrengst per hectare landbouwgrond steeds groter. Meer vraag naar maïs voor bio-ethanol leidt dus niet meteen tot meer gebruik van land.

Alco Energy Rotterdam pleit dan ook niet voor meer landgebruik, maar wil juist maximaal rendement uit de maïskorrel halen. Zo kunnen we toewerken naar een echt circulaire economie.

In de toekomst zien we zelfs nóg meer mogelijkheden – denk aan een innovatieve toepassing als bioplastics. Dát is de potentie van de maïskorrel.

MaisBarrelKas
pageFooter