Broeikasgasbesparing

Alco Energy Rotterdam investeert voortdurend om zo zijn energie-efficiëntie te verbeteren. Ons doel is om zoveel mogelijk product te produceren met zo min mogelijk energie.

De belangrijkste grondstof die we gebruiken, maïs, wordt optimaal verwerkt.

Naast ons zeer energie-efficiënte productieproces heeft onze alcohol een veel lagere broeikasgasuitstoot dankzij het afvangen van CO2 en het hergebruik ervan ter vervanging van fossiele CO2.

Alco Energy Rotterdam staat dankzij zijn efficiëntie en innovatie in de Europese topklasse van broeikasgasuitstootverminderende bio-ethanolfabrieken. Waar de gemiddelde besparing van CO2 door bio-ethanol producerende eenheden in de EU 73% bedraagt ten opzichte van de uitstoot van benzine, bedraagt de CO2-besparing van Alco Energy Rotterdam meer dan 90%.

Alco Energy Rotterdam is ISCC gecertificeerd.

Warmtekrachtkoppeling

Dankzij onze warmtekrachtkoppelingseenheid produceren we elektriciteit en stoom met een hoog energierendement; 30% beter dan de productie van elektriciteit en stoom afzonderlijk. De hoeveelheid stoom komt precies overeen met de behoefte van onze centrale, terwijl 50% van de overtollige elektriciteitsproductie aan het net wordt geleverd. Dat laatste komt overeen met het elektriciteitsverbruik van 75.000 huishoudens.

CO₂ opvang

Alco Energy Rotterdam is één van de weinig Europese ethanolinstallaties die CO2 opvangt en hergebruikt. Dit proces van opvangen en hergebruiken wordt ook wel Carbon Capture and Utilisation (CCU) genoemd.

Bij ons ontstaat deze CO2 tijdens het vergistingsproces en we noemen dat dan biogene of groene CO2.

Op het AER terrein staat een installatie van de bedrijven Linde en OCAP die deze CO2 zuivert en comprimeert. Deze installatie is sinds de zomer van 2016 operationeel op continue basis en verwerkt jaarlijks 400 duizend ton groene CO2.

De CO2 gaat per pijpleiding naar het Westland waar het in de tuinbouwsector wordt gebruikt. In de kassen wordt dan de fossiele CO2, gewonnen uit aardgas, vervangen door onze groene CO2. Die CO2wordt opgenomen door de tomaten en paprika’s om hun groeiproces te bevorderen. En op die manier is de cirkel rond. Een mooi voorbeeld van circulaire economie.

Door onze CO2 in te zetten op een milieuvriendelijke manier vermindert ook de CO2-voetafdruk van onze bio-ethanol. Dankzij dit afvangen en hergebruiken van CO2 ligt de broeikasgasuitstoot van AER’s ethanol ver onder het EU-gemiddelde en is deze bijna CO2-neutraal.

Green Team

Het bewaken van duurzaamheidsprincipes en het werken aan een zo laag mogelijke CO2-voetafdruk staan centraal in de middellange- en langetermijnvisie van Alco. Om alle inspanningen rond de kernwaarde van het verhogen van de duurzaamheid van Alco te coördineren en dit over de grenzen van de individuele bedrijven in de groep heen te doen, werd een multidisciplinaire duurzaamheidstaakgroep opgericht: Het Green Team.

Het team heeft een aantal welomschreven taken. Zoals het ontwerpen van uniforme procedures op het gebied van duurzaamheid voor de hele Groep, het toezien op de interne naleving van deze procedures, het communiceren en opleiden over duurzaamheidsthema’s en aanverwante zaken, en het ondersteunen van de verschillende technische teams binnen de Groep op het gebied van broeikasgasberekeningen naar aanleiding van veranderingen in het productieproces. De berekeningen volgen strikt de EU-procedures die zijn gedefinieerd in de richtlijn inzake hernieuwbare energie.

Het werk van het Green Team omvat ook externe gerelateerde taken zoals het uitvoeren van de jaarlijkse ISCC-audits en het op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving op EU- en nationaal niveau.

Ten slotte heeft het team de taak om naar de toekomst te kijken en te zoeken naar alternatieven die de doelstelling van Alco om tegen 2030 klimaatneutraliteit te kunnen verwezenlijken.