Scroll

Alco Energy Rotterdam is de grootste bio-raffinaderij in Europa èn het resultaat van een unieke samenwerking tussen hoofdaandeelhouder Alcogroup en Vanden Avenne Commodities. Sinds 2010 produceren wij in de Rotterdamse haven ethanol, veevoeder, groene CO2 en elektriciteit. Wij spelen een voortrekkersrol in het verminderen van broeikasgassen. Onze ambitie is om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Over ons

Alco’s klimaatplan

De ambitie van Alco is om de 1e Europese bio-ethanolproducent te zijn die volledig klimaatneutraal gaat opereren. Om daar te komen hebben we een Klimaatplan opgesteld.

Wat houdt het Plan in?

Lees verder

Onze bioraffinaderij

Onze fabriek is een bio-raffinaderij in de ware zin van het woord: biomassa (graan) wordt omgezet in bio-ethanol, eiwitrijk veevoeder en groene CO2. En dat doen we op een bijzonder efficiënte manier waardoor we in onze sector tot de wereldtop behoren.

Onze Producten

De maïskorrel wordt dus optimaal gebruikt. Bij AER maken we op dit moment 3 producten uit die korrel: bio-ethanol, veevoeder en CO2 De volgende stap is om ook nog maïsolie te maken. Maar we staan niet stil. Wij zijn continue op zoek hoe Alco nog verder kan vernieuwen zowel in grondstof als producten.

De potentie van de maïskorrel

In Rotterdam maken we bio-ethanol van maïs. Die komt uit Europese buurlanden en wordt in de grootste bioraffinaderij van Europa verwerkt tot hernieuwbare brandstof.
Deze maïs was niet bedoeld voor consumenten en is niet genetisch gemanipuleerd. De enige extra CO2 die vrijkomt, komt voort uit de energie die nodig is in het productieproces.
Het eindproduct zelf is CO2-neutraal, want het wordt gemaakt van een hernieuwbare grondstof. Het productieproces is dus regionaal en circulair en gaat niet ten koste van de Nederlandse natuur, biodiversiteit en bodem.

Lees meer

Duurzaamheid

De ecologische voetafdruk is strikt verbonden met wat ons dagelijks bezighoudt. 30 jaar lang bleven we nieuwe methoden en kennis in onze sector onderzoeken, ontwikkelen en toepassen. Deze pioniersgeest maakt deel uit van onze identiteit en dat zal de komende 30 jaar zo blijven. Lees verder