01-10-2019

Waarom E10 beter is voor het milieu


Waarom rijden met meer alcohol in uw tank beter is voor het milieu (De Volkskrant)

 

  


  

Het gebruik van alcohol in het verkeer zal aanzienlijk toenemen.
Vanaf vandaag wordt de hoeveelheid bio-ethanol in een doorsnee benzinetank min of meer verdubbeld.
Het is een volgende stap in de ‘vergroening’ van het wegverkeer.

De nieuwe benzine heet E10, waarbij de 10 staat voor ‘maximaal 10 procent bio-ethanol’, want zo wordt alcohol genoemd die niet in het keelgat, maar in de benzinetank wordt gegoten. Elk benzi nestation dat meer dan één benzinepomp heeft, is dan verplicht E10 te verkopen.

En daarmee, zo is de verwachting, zal E10 binnen de kortste keren het nieuwe normaal zijn voor benzinerijders.
Euro95, nu nog de meest verkochte benzine, gaat E5 heten en zal al snel een brandstof worden waarnaar je moet zoeken. 

In Europa is in 2005 besloten dat in autobrandstoffen hernieuwbare ‘biobrandstoffen’ moeten worden bijgemengd.
Het idee is dat brandstof uit planten of afval niet leidt tot een toename van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer, en dus niet bijdraagt aan het beruchte broeikaseffect.

2. Hoeveel groter wordt de stroom bio-ethanol?

In 2005 begon het met enkele procenten, daarna liep het percentage gestaag op. In 2020 staat het bijmeng percentage Europees op 10 procent, in 2030 moet het
14 procent worden.

In Nederland gelden weer heel andere percentages, maar zowel de Europese cijfers als de Nederlandse zijn fictie:
het zijn rekenpercentages in een regelmodel.
Veel biobrandstof telt dubbel: stop er 1 procent in, en de overheid ziet er 2.
Dus waar in overheidsdocumenten “14 procent” staat, gaat het in de tank misschien maar om 9 procent.

De meest precieze benadering is te vinden bij het CBS.
Dat meldt dat er in 2018 voor 178,8 petajoule (een eenheid van energie) benzine is verkocht.
Daarvan was 7,146 petajoule bio-ethanol, dus slechts 4 procent.

3. Levert die biobenzine inderdaad klimaatwinst op?

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Milieu) schrijft de Tweede Kamer dat de overgang van E5 naar E10 een daling van de hoeveelheid CO2
zal opleveren: 0,12 ton per kubieke meter benzine. Dat is een daling van 5 procent.
Op een totale verkoop voor het wegverkeer van 5,648 miljoen kubieke meter betekent dat een daling van de uitstoot van 0,6 miljoen ton CO2.
Dat is een kwart procent van de totale Nederlandse uitstoot.

Ook de wetenschap is behoorlijk optimistisch over het gebruik van biomassa, zo lang dat maar niet gepaard gaat met de roofbouw praktijken zoals die in tropische gebieden te vinden is.
André Faaij, hoogleraar energiesystemen in Groningen, ziet voor biomassa zoals bio-ethanol een grote toekomst.
‘Tegen 2050 moet de emissie van CO2 met meer dan 90 procent omlaag, en daar zal biomassa een grote rol in spelen.
Ook het klimaatpanel IPCC zegt dat.’

Nu nog wordt het ethanol gemaakt uit vooral eetbare grondstoffen zoals maïs en suikerriet, maar de toekomst is aan ethanol uit hout, of uit gras.
‘Dat heeft enorme voordelen. We kunnen dan geërodeerde en uitgeputte grond weer herbebossen.
Voordeel is dat we dan weer koolstof in de grond brengen.’ En koolstof in de grond zit niet in de lucht.

Bij de productie van dergelijke bio-ethanol komt bovendien zuivere CO2 vrij, die makkelijk ondergronds kan worden opgeslagen.
‘Zo wordt de productie van brandstoffen zelfs CO2-negatief’, ook iets wat volgens het IPCC hard nodig is.
Volgens Faaij bestaan de technieken om dit te doen al.
‘Binnen vijf jaar kunnen we brandstoffen op basis van hout of gras ook in Nederland verwachten.’

4. Loopt Nederland voorop?

Zoals zo vaak als het over klimaatkwesties gaat: Nederland loopt achter. In de meeste Europese landen is E10 al de norm.
In België is nauwelijks iets anders te koop, in Frankrijk, Duitsland idem.

5. Kan de auto het aan?

Voor de meeste auto’s maakt het niets uit, verzekeren de oliemaatschappijen, overheid en ANWB.
Maar Van Veldhoven schreef de Tweede Kamer dat een miljoen auto’s er niet goed tegen kunnen.

De meeste auto’s van na de eeuwwisseling zullen geen probleem hebben.
Maar voor de zekerheid: kijk even op
E10check.nl.
Ook behoorlijk wat nieuwere auto’s gaan zich in het nieuwe spul verslikken.
Grappig genoeg zijn dat juist de peperdure karren, de Lotussen, Ferrari’s, Aston Martins, Bentleys, Bugatti’s en Pontiacs.
Niet dat deze auto’s in de rij moeten staan achter de oude Eendjes en Ford Escorts, bij de pomp voor E5 (zoals Euro95 zal gaan heten): zij eisen meestal super.

Dramatisch is het niet als je een keer de verkeerde benzine tankt.
Niels Weijsenfeld van de ANWB: ‘Erg grote problemen worden niet verwacht. Lang geleden is een test gedaan met een Opel Signum in Duitsland.
Pas na 130 duizend kilometer waren er problemen.’

6. Wordt E10 ook duurder dan de huidige Euro95?

Nieuwe producten zijn doorgaans duurder dan oude, maar dat geldt niet voor E10.
In alle landen waar het tot nu toe is ingevoerd, bleek het goedkoper. De ANWB voorziet prijsdalingen van rond 2 cent per liter.
De reden is dat oliemaatschappijen de klant moeten verleiden over te stappen naar de nieuwe brandstof.
Ze zijn wettelijk verplicht een bepaald (toenemend) percentage biobrandstof te verkopen.
Meer biodiesel lukt nauwelijks nog: diesel zit aan zijn max wat betreft bijmenging en dus moet de E10 aantrekkelijker gemaakt worden.
Een liter E10 brengt je net iets minder ver dan een liter E5, waardoor het prijsvoordeel wegvalt.

7. Waar komt die alcohol vandaan?

Kort gezegd: van Alco.
Dat is in deze hoek van Europa de grootste producent van bio-ethanol.
Alco (onder meer in Rotterdam) maakt bio-ethanol louter van Europese voedermaïs.
Daarom is over de klimaatprestaties van bio-ethanol veel minder discussie dan over biodiesel.
Een groot deel van de biodiesel in de wereld wordt gemaakt van palmolie of andere tropische oliën.
En daar gaat je klimaatwinst: bossen worden gekapt en in brand gestoken, moerassen worden drooggelegd, en alle CO2 die zat opgeslagen in boom en moeras
komt in één klap vrij.
Op die manier, daarover zijn de deskundigen het eens, neemt het broeikaseffect alleen maar toe.
Het middel is veel erger dan de kwaal (overigens geldt dat voor Nederlandse biodiesel niet: die wordt vrijwel geheel vervaardigd uit frituurvet, dat van over de hele wereld hiernaartoe wordt gehaald).Read other news