Alco Energy Rotterdam / Missie, visie en kernwaardenOnze missie
Wij spelen een voortrekkersrol in het verminderen van broeikasgassen door het efficiënt raffineren van biomassa tot hoogwaardige producten.

 Onze visie
We zijn als jong bedrijf in volle ontwikkeling.
Onze ambitie is helder: we willen op een proactieve manier onze productieprocessen optimaliseren, inzetten op energie-efficiëntie en dit alles met
de hoogst mogelijke aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu.
We streven naar een werkomgeving waar wij met plezier samen werken aan het produceren en leveren van onze kwalitatief hoogwaardige en duurzame biobrandstoffen en veevoeders.

Onze waarden

 • Safety First
  Bij alles wat we doen zetten we veiligheid op de eerste plaats, daarbij moedigen we elkaar aan om voortdurend te verbeteren.
 • Team work
  We combineren onze individuele talenten en karakters om samen onze doelen te bereiken want wij zijn ervan overtuigd dat 1 plus 1 meer is dan 2.
 • Respect
  Wij respecteren, accepteren en houden rekening met alle mensen. Wij luisteren naar elkaars meningen.
 • Integriteit
  We doen wat we zeggen. We houden ons aan onze afspraken, de geldende wet- en regelgeving en onze gedragscode.
 • Ambitie
  Wij werken in een omgeving waarin wij ons kunnen ontwikkelen. Door continue te verbeteren worden we “Best in Class’ in alles wat we doen.
 • Passie
  We zijn trots op ons bedrijf.  Wij hebben eigenaarschap, nemen persoonlijk initiatief en zijn proactief.
  Wij zijn resultaatgericht, flexibel en kunnen goed omgaan met veranderingen.