29-05-2017

Europa heeft meer dan woorden nodig om vervoer te decarboniseren


ePURE’s Emmanuel Desplechin schrijft in Ethanol Producer Magazine: “Wat de vermindering van broeikasgassen uit het vervoer betreft, is de Europese Unie redelijk goed in het praten om het praten, maar praten en breien? Niet zozeer. Ondanks het akkoord van ambitieuze klimaat- en energiedoelen die 18 tot 19 procent emissiereductie en 15 procent duurzame energie in het transport vereisen, dreigt het nu de rug toe te keren naar een van de beste opties: conventionele biobrandstoffen zoals duurzame Europese ethanol.

Het Europees Parlement en de lidstaten overwegen een voorstel van de Europese Commissie om op gewassengebaseerde biobrandstoffen af te schaffen, waarbij het gebruik ervan op 3,8 procent van het wegvervoer in 2030 wordt geschrapt”.

http://www.ethanolproducer.com/articles/14268/europe-needs-more-than-words-to-decarbonize-transportRead other news