Alco Energy Rotterdam / E10 – Meer ethanol voor een schonere mobiliteitE10 is een benzine die maximaal 10% ethanol bevat

 • een hernieuwbare brandstof met een aanzienlijke broeikasgasbesparing en geproduceerd uit op duurzame
  wijze verkregen gewassen, afval en reststromen.
  E10 is verkrijgbaar in verschillende landen wereldwijd en kan gebruikt worden in bijna alle bezineauto’s
  die nu in Europa rondrijden.

Behalve de belangrijke voordelen voor het klimaat heeft E10 nog andere voordelen:

 • Het helpt de Lidstaten in het behalen van hun milieu- en hernieuwbare energiedoelstellingen;
 • Verbeterde prestatie van én brandstofefficiency in motoren;
 • Geen of slechts geringe aanpassing nodig in de transport infrastructuur;
 • Gemaakt van Europese grondstoffen in plaats van ingevoerde fossiele brandstof;

Kom meer te weten over hoe E10 Europa’s ambitie voor een schonere mobiliteit waar kan maken.

Lees meer over E10 van ePURE 

E10 – Meer ethanol voor een schonere…- web