07-06-2017

Duurzame Europese ethanol leverde hoogste broeikasgasbesparingen ooit in 2016


Volgens de meest recente producentengegevens scoort ethanolproductie en -gebruik meer dan 66% gemiddelde besparingen ten opzichte van fossiele brandstof – nog een stijging van de EU-koolstofdioxide-prestatie.

Brussel, 7 juni 2017 – Europese duurzame ethanol leverde in 2016 gemiddeld meer dan 66% broeikasgasbesparingen ten opzichte van fossiele brandstof, volgens nieuwe gecertificeerde gegevens van Europese ethanolproducenten.

Dit getal vertegenwoordigt de laatste in een reeks van van meerdere jaarlijkse verhogingen in het klimaatverandering-strijdpotentieel van Europese ethanol, dat vijf jaar op rij verbeterde prestaties heeft laten zien.

“De statistieken bevestigen nogmaals dat hernieuwbare ethanol een cruciale rol speelt bij het realiseren
van de klimaatambitie van de EU,” aldus Emmanuel Desplechin, secretaris-generaal van ePURE. “Elk jaar verbetert ethanol zijn duurzaamheidsscore en draagt bij aan reductie van broeikasgassen (het hedendaagse auto’s). In plaats van druk uit te oefenen om deze duurzame Europese biobrandstof uit te faseren, zou de Europese Commissie ethanol juist moeten aanprijzen als een zelfgemaakte bron van schone transportenergie.
Op een moment dat Europa’s rol in de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering belangrijker is dan ooit, zouden we nu niet moeten terugdraaien”.

Het Renewable Energy Directive voorstel van de Commissie wil biobrandstoffen uit gewassen, zoals duurzame Europese bioethanol, ongeacht hun duurzaamheid of effectiviteit bij het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in het vervoer. Het voorstel wordt nu door het Europees Parlement en de EU-lidstaten overwogen.

Gegevens die nodig zijn om het cijfer te bepalen zijn afkomstig van ePURE leden en gecertificeerd door auditbedrijf Copartner. Het GHG-besparingsresultaat maakt deel uit van een grotere reeks statistische gegevens over ethanolproductie die half juni zal worden gepubliceerd.

 

* Gebaseerd op de huidige fossiele brandstofvergelijker van 83,80 gCO2eq / MJRead other news