02-04-2020

Nieuwe website van Alcogroup!


De nieuwe website van Alcogroup staat online: www.alcogroup.com!

De vernieuwde website heeft een uitstraling die past bij duurzaamheid, is afgestemd op de visie van het bedrijf en een nieuwe identiteit, gericht op de toekomst: “Sustainable Pioneers”.

21-02-2020

Drive on bioethanol from Rotterdam


Drive on bioethanol from Rotterdam

Europe’s largest biorefinery is located in the heart of the Port of Rotterdam.
Alco Energy Rotterdam converts corn into bioethanol fuel in a production process that generates zero waste.
The CO₂ released during the process is transported to greenhouses in Westland and the remaining corn pulp is suitable for use as animal feed.
‘We aim to become the most sustainable biorefinery in Europe. Perhaps even in the world. Logistically, Rotterdam is the ideal place for us.’

(meer…)

19-12-2019

AER in de dagelijkse pers


AER IN DE DAGELIJKSE PERS

Na de introductie van E10 in Nederland ontving AER verschillende verzoeken om interviews en werd verschillende keren in de dagelijkse pers geciteerd.

Het heeft AER mooi en positief op de Nederlandse kaart gezet.

RI_Alco Energy

AgroChemie

17-10-2019

NRC: 63.000 liter bio-ethanol per uur


 

 

 

16 oktober 2019

Brandstof Europa’s grootste bio-ethanolproducent staat in Rotterdam.
Kan Alco de vraag aan nu Nederland deze brandstof moet bijmengen?

 

 

 

 

 

 

Wie aan het einde van de middag bij Alco Energy Rotterdam komt, treft er vrijwel niemand. De productie van bio-ethanol is volledig geautomatiseerd.
Aan de kade ligt een binnenschip dat maïs lost, de losse korrels rollen via de lopende band de fabriek in.
Deze band vormt over heel het terrein de verbinding tussen de enorme silo’s en opslagruimtes. Een enkele medewerker beweegt zich per fiets tussen de bouwwerken.

Van de vele duizenden tonnen maïs maakt de fabriek dag en nacht bio-ethanol, alcohol uit plantaardige producten: gemiddeld 63.000 liter per uur.
„Eigenlijk zijn we een soort bierbrouwerij. Het proces is precies hetzelfde”, zegt Robine Koning, fabrieksmanager bij Alco.

De fabriek in de Rotterdamse Europoort is de grootste producent in Europa, en ze draait op volle capaciteit, nu Nederlandse tankstations sinds deze maand verplicht zijn benzine
met bio-ethanol te vermengen, maximaal 10 procent. Met dit benzinetype, E10 geheten, moet de uitstoot van schadelijke stoffen door wegverkeer afnemen.

Goed nieuws voor Alco Energy. En dat terwijl de fabriek drie jaar eerder failliet ging. In 2010 bouwde het Spaanse Abengoa de fabriek in Rotterdam.
Het moederbedrijf specialiseerde zich in onder meer biotech en duurzame energie.
In 2016 bezweek Abengoa onder een miljardenschuld: te grote ambities en een reeks van overnames kostten het bedrijf te veel geld.

Doorstart

De Belgische Alcogroup nam de fabriek in hetzelfde jaar met twee andere investeerders over en realiseerde een doorstart.
De Belgen, die al een vergelijkbare, maar kleinere fabriek in Gent hadden, zagen wel kansen op de Europese markt. Ze zetten er een nieuwe directie neer, en staken 20 miljoen euro in de Rotterdamse fabriek om die tot de meest efficiënte van Europa te maken.

De fabriek draait inmiddels op volle capaciteit en maakt winst: 6 miljoen euro vorig jaar, op 400 miljoen omzet, zo blijkt uit de jaarrekening over 2018.
Ook levert het productieproces nagenoeg geen afval op. Als van het zetmeel uit de maïskorrels alcohol is gemaakt, de bio-ethanol, eindigt de pulp in eiwitrijk veevoer.
Alco vangt de CO2 die bij de productie vrijkomt bovendien op, waarna het per ondergondse pijpleiding direct naar het Westland gaat, die de tuinders gebruiken voor het verwarmen van de kassen.

Alco had het tij mee. De Europese Unie besloot in 2009 dat het energiegebruik van lidstaten in 2020 voor 20 procent hernieuwbaar moet zijn.
Met het oog op klimaatverandering en te hoge uitstoot door fossiele brandstoffen besloten tal van nationale overheden ook alternatieve energiebronnen te stimuleren.

Om bio-ethanol als alternatief onder de aandacht te brengen, voerde Alco een stevige lobby.
Dat deed het samen met onder meer de ANWB en Bovag, de belangenbehartigers van automobilisten, autobedrijven en tankstations.
Het doel: Nederland aan de bio-ethanol krijgen. De Tweede Kamer was snel om; in 2017 stemde die ermee in om meer biobrandstoffen in te zetten om zo de emissie van broeikasgassen te verminderen. Per 1 oktober zijn pompstations verplicht benzine aan te bieden waarin tot 10 procent bio-ethanol zit. België, Duitsland en Frankrijk deden dit al eerder.

Klimaatwinst

Alco Energy gaat prat op de milieuvriendelijkheid van zijn product en productieproces. „E10 is een stap naar een beter klimaat”, zegt Rob Vierhout, die als lobbyist op het Alco-hoofdkantoor
in Brussel werkt.

Bij Milieudefensie denken ze daar anders over. De milieuorganisatie verzet zich tegen het gebruik van voedsel als suikerbieten, granen en maïs als brandstof.
Beleidsspecialist Ton Sledsens: „Het is helemaal geen goed idee om voedsel in je tank te stoppen.” Grond kan beter gebruikt worden voor andere doelen, vindt hij.
Gewassen nemen bij de groei wel CO2 op, maar als je ze daarna verbrandt, komt dat gas ook weer vrij.
Sledsens ziet liever dat deze grond gebruikt wordt voor het groeien van bomen – die houden wel CO2 vast.

Alco stelt dat bio-ethanol 1,34 keer meer energie oplevert dan het kost om deze brandstof te maken. Maar, zegt Sledsens: waarom zou je? „Investeringen in producten als E10 vertragen de volledige overgang op écht duurzame alternatieven, zoals elektrisch rijden.”

Martin Junginger, hoogleraar bio-energie en duurzaamheid aan de Universiteit Utrecht, nuanceert dat. „Het is een enorme uitdaging om alle Nederlandse auto’s op elektriciteit te laten rijden voor 2050. Bio-ethanol toevoegen aan benzine is een zinnige bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering. Maar Nederland kan ook nooit volledig op ethanol rijden.”

Alco Energy maakt nu met 110 werknemers 550 miljoen liter bio-ethanol per jaar, goed voor 10 procent van de Europese markt.
Vierhout kan niet zeggen hoeveel Alco daarvan in Nederland verkoopt; de klanten zijn oliemaatschappijen en die bepalen uiteindelijk waar de E10 naartoe gaat.

Wel is het zeker dat de Nederlandse marktpotentie heeft: van de 8,5 miljoen Nederlandse auto’s, rijden er bijna 7 miljoen op benzine.

17-10-2019

Biobenzine zet België op de Europese kaart


De Standaard – Woensdag 16 oktober 2019

https://www.standaard.be/cnt/dmf20191016_04666759articlehash=E2808C3024222AF2F1A4B7C3B8EBF1232DD2A1D0FD4A9F8B95632719B2ABCC26B484B96FCC8C93EE1703FF1EC2BBF319E4ACA8519F2CC12DD658D818A1F49E9B

ENERGIE

 

 

 

 

 

 


De West-Vlaamse familie Vanden Avenne is een van de sterkhouder van de Alco Group (foto: Xavier Vanden Avenne). DVH

Biobenzine zet België op de Europese kaart

Een Belgisch bedrijf is de jongste jaren uitgegroeid tot een van de grootste biobrandstoffenmakers van Europa. Zonder daar veel ruchtbaarheid aan te geven. De voorbije dagen liep de Alco Group in Nederland dan toch even in de kijker.

Pascal Sertyn

In de haven van Rotterdam staat de grootste bio-ethanolfabriek van Europa. Tot drie jaar geleden was het vooral een probleembedrijf.
Problemen met de productie, met de omwonenden en met de overheid. Alco Group, een Belgisch bedrijf met hoofdkwartier in de zuidelijke rand van Brussel, heeft sindsdien van de fabriek een succesverhaal gemaakt. Daardoor is deze Belgische bio-ethanolgroep op korte tijd uitgegroeid tot een van de grootste biobrandstoffenmakers van Europa. Goed voor 10 procent van de totale Europese bio-ethanolproductie.

Bio-ethanol is in opmars. Ook al is het debat over de bestemming van landbouwgewassen nog lang niet voorbij. Het verbruik van bio-ethanol als motorbrandstof neemt toe omdat Europese lidstaten stap voor stap het aandeel van biobrandstof in diesel en benzine optrekken. Voor wie tankt: E10 staat voor het aandeel bio-ethanol in benzine.

Sinds deze maand moet ook in Nederland de benzine aan de pomp voor een deel uit bio-ethanol bestaan. In België is dat al veel langer het geval. Het Belgische klimaat- en energieplan voorziet zelfs dat tegen 2030 benzine voor 14 procent bio moet zijn. Vandaag is dat 8,5 procent. Hendrik Lemahieu, directeur van de belangenvereniging van de Belgische bio-ethanolsector voegt eraan toe dat de comeback van de benzinewagen ook helpt. Daardoor wordt er in België meer benzine – bio-ethanol incluis – getankt.

Belgisch succesverhaal

De twee Europese fabrieken van Alco Group – eentje in Gent en het veel grotere exemplaar in de haven van Rotterdam – gaat het voor de wind. De twee waren in 2018 goed voor een omzet van bijna 570 miljoen euro en een nettowinst van 13 miljoen euro. Rob Vierhout, adviseur van de Alco-directie, heeft het over het Belgische succesverhaal in de Europese biobrandstoffenwereld.

Nochtans ging het in het begin heel wat moeizamer, voegt Lemahieu eraan toe. Hij was erbij toen Alco Bio Fuel in de Gentse haven in 2008 een splinternieuwe bio-ethanolfabriek opstartte.
Enkele Belgische ondernemersfamilies, onder wie het familiale West-Vlaamse veevoederbedrijf Vanden Avenne, bundelden daarvoor de krachten met onder andere de Boerenbond.

‘Het was een geschiedenis van vallen en opstaan.’ Slechte oogsten speelden de grondstoffenaanvoer parten. Tegelijk werd er in Europa meteen te zwaar geïnvesteerd, wat resulteerde in een overcapaciteit aan bio-ethanol in Europa. De controverse om landbouwgewassen te bestemmen voor brandstof in plaats van voor voeding riep vragen op of biobrandstoffen geen doodlopend spoor waren in de zoektocht naar een vergroening van het energieverbruik en het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Tarwe, mais of suikerbieten

Het heeft alvast geleid tot een tweesporenbeleid in Europa. Dat is voorstander om het bio-aandeel van motorbrandstoffen verder te verhogen, op voorwaarde dat biobrandstoffenmakers vertrekken van andere grondstoffen. Zo wordt 90 procent van de bio-ethanol vandaag gemaakt van tarwe, mais of suikerbieten. Verdere uitbreiding van de productie vergt een overstap naar strohalmen, restproducten van voedingsgewassen en houtpulp.

Rob Vierhout betwijfelt of er de komende jaren dergelijke bio-ethanolfabrieken gebouwd gaan worden. Want de investeringen zijn nog veel te groot, denkt hij. Alco concentreert zich op investeringen die de productie in de bestaande installaties in Gent en Rotterdam verbeteren. Daardoor verhoogt de productie en kan de CO2-voetafdruk van de fabrieken verder teruggedrongen worden. In Rotterdam werd de voorbije drie jaar al 20 miljoen euro geïnvesteerd. De installaties in Gent maken overigens niet alleen bio-ethanol. De productie levert een bijproduct op dat geschikt is als veevoeder. In Rotterdam wordt de CO2 die vrijkomt bij de productie gebruikt om serres te verwarmen.

Alco Group is niet alleen gespecialiseerd in het maken van bio-ethanol, maar ook in de wereldwijde handel ervan. Alles samen gaat het om een jaaromzet van 1,2 miljard euro.
Binnen de groep trekken drie Belgische vermogende families – Peers, Meeus en Vanden Avenne – nog altijd aan de touwtjes. Al hebben ze wel een Franse partner waarvan de naam in energiekringen meteen een belletje doet rinkelen: de hernieuwbare energiepoot van het Franse staatselektriciteitbedrijf EdF.

01-10-2019

Waarom E10 beter is voor het milieu


Waarom rijden met meer alcohol in uw tank beter is voor het milieu (De Volkskrant)

 

  


  

Het gebruik van alcohol in het verkeer zal aanzienlijk toenemen.
Vanaf vandaag wordt de hoeveelheid bio-ethanol in een doorsnee benzinetank min of meer verdubbeld.
Het is een volgende stap in de ‘vergroening’ van het wegverkeer.
(meer…)

30-09-2019

Vanaf vandaag tanken we E10


Vanaf vandaag tanken we E10, en dat is voor (bijna) niemand een probleem

Vandaag stroomt er niet langer ‘gewone’ Euro 95 maar E10 uit veel benzinepompen. Wat voor gevolgen heeft dat? Zes vragen.

(meer…)

11-09-2019

Ethanol voor E10 geproduceerd door AER Rotterdam


Binnenkort tanken we E10 en die miljoenen liters komen uit Rotterdam (bron: Algemeen Dagblad)

Vanaf 1 oktober vloeit uit de helft van de huidige Euro 95 pompen E10: benzine met 10 procent duurzame bio-ethanol.
Een fors deel van deze uit mais gemaakte biobrandstof wordt bij Alco Energy Rotterdam geproduceerd.

(meer…)

10-09-2019

Je gaat anders tanken: Euro95 wordt E10 op 1 oktober


Uit een groot deel van de euro 95 benzinepompen stroomt vanaf 1 oktober E10: benzine met 10 procent duurzame bio-ethanol.
Maandag starten brancheclubs en de overheid een voorlichtingscampagne om automobilisten te informeren.

Veel van de 6,8 miljoen Nederlandse automobilisten met een benzineauto hebben nog geen benul, maar per 1 oktober zal uit minstens de helft van de
vulpistolen die nu euro 95 of een premium geven, E10 stromen.
Alleen kleine(re) tankstations, die slechts één benzinesoort aanbieden, zijn vrijgesteld. 
13-06-2019

Kom langs op onze bio-ethanol-raffinaderij


Wegens grote belangstelling in onze bio-ethanol-raffinaderij zitten we op 27 juni al helemaal vol!
Tegen het eind van de zomer zal er weer een uitnodiging geplaatst worden.

Hartelijk dank voor de interesse in ons bedrijf.

(meer…)

05-04-2019

Grootschalige Havenbeschermingsoefening


Geachte bewoners,

De Rotterdamse haven vormt vanaf aanstaande maandag 8 april tot en met donderdag 11 april het toneel van een grote havenbeschermingsoefening.
Tijdens de oefening Port Defender Rotterdam trainen de Koninklijke Marine, Koninklijke Lucht-macht, Dienst Speciale Interventies (DSI), de Kustwacht, het Havenbedrijf Rotterdam, Politie eenheid Rotterdam en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond samen, zodat er bij een groot (openbare orde) incident of acute terrorismedreiging snel en op de juiste manier kan worden opgetreden.
Er nemen in totaal ruim 400 figuranten, LOTUS-slachtoffers, mensen van politie, brandweer en ambulancedienst deel aan de oefening.

  (meer…)

04-03-2019

Auto’s rijden straks op Leffe Blond


Auto’s rijden straks op Leffe Blond 0,0 %. AB InBev geeft “verloren alcohol” nieuw leven

De populariteit van alcoholvrij bier neemt toe en dat heeft AB InBev op een idee gebracht.

Tot op heden werd de ‘verloren alcohol’ weg gekieperd, maar de brouwerij gaat die vanaf nu een tweede leven geven.
“Van 85 blikjes alcoholvrij bier kunnen we een liter biobrandstof maken”, zegt David De Schutter van AB InBev Europa.

(meer…)

14-02-2019

E10 – Meer ethanol voor een schonere mobiliteit


E10 is een benzine die maximaal 10% ethanol bevat

 • een hernieuwbare brandstof met een aanzienlijke broeikasgasbesparing en geproduceerd uit op duurzame
  wijze verkregen gewassen, afval en reststromen.
  E10 is verkrijgbaar in verschillende landen wereldwijd en kan gebruikt worden in bijna alle bezineauto’s
  die nu in Europa rondrijden.

Behalve de belangrijke voordelen voor het klimaat heeft E10 nog andere voordelen:

 • Het helpt de Lidstaten in het behalen van hun milieu- en hernieuwbare energiedoelstellingen;
 • Verbeterde prestatie van én brandstofefficiency in motoren;
 • Geen of slechts geringe aanpassing nodig in de transport infrastructuur;
 • Gemaakt van Europese grondstoffen in plaats van ingevoerde fossiele brandstof;

Kom meer te weten over hoe E10 Europa’s ambitie voor een schonere mobiliteit waar kan maken.

Lees meer over E10 van ePURE 

E10 – Meer ethanol voor een schonere…- web

21-09-2018

Europoort op de schone toer


De Botlek, Europoort en Maasvlakte maken met hun pijpen, buizen, rookpluimen en tanks niet een schone en duurzame indruk. Toch kan uiterlijke schijn bedriegen.
Op het terrein van Alco Energy Rotterdam wordt van maïs biobrandstof en diervoer gemaakt. Daarbij gaat geen maïskorrel verloren.

(meer…)

21-09-2018

Ethanol productieproces


Alco Energy Rotterdam heeft geprobeerd een zo helder mogelijke weergave te maken van het ethanol productieproces.

Filmpje

12-06-2018

Energie Transitie


Enige tijd geleden is er bij Alco Energy Rotterdam een korte film opgenomen als onderdeel van een onderwijspakket (2018-2019) over de energie transitie.
Afgelopen vrijdag is dat pakket officieel geïntroduceerd door gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid Holland.

Filmpje

 

08-06-2018

10 YEARS OF ALCO BIO FUEL


Alco Bio Fuel (ons zusterbedrijf) viert trots zijn 10-jarig bestaan, van een ethanol + DDGS-fabriek tot een moderne bio-raffinaderij!

En we zullen hier niet stoppen, lees meer in ons persbericht. ”

(meer…)

05-06-2018

AER privacyreglement


Verwerking Persoonsgegevens
Ons privacyreglement met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens.

09-05-2018

DeltaPORT Donatiefonds


Wat is het DeltaPORT Donatiefonds

Het DeltaPORT Donatiefonds is ondergebracht in een gezamenlijke stichting waarin Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs participeren. Met het fonds onderstreept het haven- en industriële bedrijfsleven haar maatschappelijke betrokkenheid: door het verstrekken van geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk welke actief zijn op het gebied van cultuur, welzijn, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied.

Het DeltaPORT Donatiefonds beheert een pot die jaarlijks  € 280.000,– bedraagt. Circa € 155.000,– daarvan komt uit het bedrijfsleven en € 125.000,– van het Havenbedrijf Rotterdam. Per jaar worden een 3-tal grotere donaties verstrekt. Daarmee wordt het gezicht van het DeltaPORT Donatiefonds in het haven- en industriegebied versterkt. Donaties worden in kleine bedragen over de gehele regio verdeeld. Per (deel)gemeente komt voor lokale projecten een bepaald bedrag ter beschikking, gebaseerd op onder andere het aantal inwoners. Het gaat om activiteiten in de (deel)gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Charlois, Delfshaven, Feijenoord, Hellevoetsluis, Hoek van Holland, Hoogvliet, Maassluis, Pernis, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne.

Globaal overzicht van toegekende donaties, begunstigde instanties en doel van schenkingen.
Hieronder de link naar de website van het DeltaPORT Donatiefonds.

DeltaPORT Donaties

 

13-03-2018

Veel belangstelling bewonersinformatieavond bij AER


Veel belangstelling bewonersinformatieavond bij Alco Energy Rotterdam op 22.02.2018

(meer…)

05-03-2018

Proticorn®, the animal feed produced by ABF and AER


Proticorn®, the animal feed produced by Alco Bio fuel and Alco Energy Rotterdam

Our 2 plants work as biorefineries, transforming grain in 3 main products: fuel ethanol, a low carbon addition to gasoline, DDGS, a protein-rich animal feed branded Proticorn®, and CO2, used for food, horticulture and industrial applications.
Vanden Avenne Commodities, who markets our Proticorn® DDGS was interviewed by the French magazine “La Reveue de l’Alimentation Animale”.
Johan Gereels, Quality Manager, underlines a few important aspects of our product: the quality control is very strict on possible traces of dioxines, pesticides, mycotoxins among others; Proticorn® is made from European corn, certified sustainable by ISCC, and replaces imports of GMO soja.
We really create value along the chain!

Proticorn®, the animal feed produced by ABF-AER

 

 

 

19-12-2017

Biobased economy in de Rotterdamse haven


Haven in transitie (Afl. 5)

Bezoek aan bioraffinaderij Alco Energy Rotterdam.

Klik op de link voor het filmpje https://youtu.be/1ibH5UKYtrs

 

 

21-11-2017

Alco Biofuel klant en injectie partner bij Total Gas & Power


Alco Biofuel klant en injectie partner bij Total Gas & Power

Alco Biofuel produceert bio-ethanol met maïs. Toegevoegd aan benzine vermindert dit product de CO2-uitstoot. Bio-ethanolproductie is een energie intensief en duurzaam proces.
Niets gaat verloren. Alco Biofuel heeft Total Gas & Power gekozen om zijn energie te beheren.
De warmte die wordt gegenereerd tijdens het productieproces wordt omgezet in elektriciteit, die vervolgens via Total Gas & Power op het net wordt geïnjecteerd.

Filmpje: (meer…)

20-11-2017

De gemeenteraad wil meer vergroening in de Rotterdamse haven


AD 17.11.2017

Zwaar vaarwel van kolen in de Rotterdamse Haven

(meer…)

14-11-2017

AER geaccrediteerd als erkend leerbedrijf


(meer…)

09-10-2017

Groen licht voor mais DDGS


Hieronder de link naar het artikel over Alco Energy in De Molenaar van oktober.

Groen licht voor mais DDGS

13-09-2017

Ethanol kan hoofdrol spelen in Rotterdamse vergroening


Producent Alco Energy Rotterdam gelooft in bio-ethanol van de eerste generatie, gestookt uit maïsafval
(Financieel Dagblad 11 september 2017)

(meer…)

31-08-2017

ePure visits Alco Bio Fuel


“On August 22, our sister company Alco Bio Fuel welcomed the team of ePure,
the European renewable ethanol association, for a visit of the plant”.

As ePure tweeted that day, it was a good proof that “renewable European #ethanol and food production go hand-in-hand #foodandfuel”.

(meer…)

15-08-2017

Alco Energy familiedag


De eerste Alco Energy familiedag werd gehouden op 1 juli j.l wat samen viel met het éénjarig bestaan

Het was een groot succes en de opkomst was groot.
De dag begon regenachtig maar dat weerhield gelukkig niemand om te komen.
Trotse werknemers die familieleden konden laten zien waar ze werken.
Er was dan ook van alles te zien en te doen.

Er was een heerlijk buffet met houtskool barbecue en Green Egg en een frietkraam.

Met dank aan onze sponsoren:

 • Travhydro
 • Collé
 • Sarens
 • Gezamelijk Brandweer

En natuurlijk onze eigen vrijwillig(st)ers niet vergeten!

(meer…)

02-08-2017

“Quiz: how much do you know about sustainable biofuels?”


Today we have published our latest article in POLITICO: an interactive quiz on ethanol and biofuels. We encourage you to take the quiz and share it widely.

(meer…)

01-08-2017

Nieuwsbrief van Zuid-Afrikaanse bedrijf NCP Alcohols


NCP Alcohols is een dochteronderneming van de Alcogroup in Durban (Zuid-Afrika)

Lees alles over wat NCPA een geweldig bedrijf maakt en een nog betere (wereldwijd verbonden) werkgever in de laatste editie van Laduma “on-the-go”, de nieuwsbrief van het bedrijf.

(meer…)

07-06-2017

Duurzame Europese ethanol leverde hoogste broeikasgasbesparingen ooit in 2016


Volgens de meest recente producentengegevens scoort ethanolproductie en -gebruik meer dan 66% gemiddelde besparingen ten opzichte van fossiele brandstof – nog een stijging van de EU-koolstofdioxide-prestatie.

(meer…)

29-05-2017

Europa heeft meer dan woorden nodig om vervoer te decarboniseren


ePURE’s Emmanuel Desplechin schrijft in Ethanol Producer Magazine: “Wat de vermindering van broeikasgassen uit het vervoer betreft, is de Europese Unie redelijk goed in het praten om het praten, maar praten en breien? Niet zozeer. Ondanks het akkoord van ambitieuze klimaat- en energiedoelen die 18 tot 19 procent emissiereductie en 15 procent duurzame energie in het transport vereisen, dreigt het nu de rug toe te keren naar een van de beste opties: conventionele biobrandstoffen zoals duurzame Europese ethanol.

(meer…)

29-05-2017

Alco Energy Rotterdam


Alcogroup met haar partners Vanden Avenne Commodities heeft de activa van de Abengoa Rotterdam Plant gekocht in het kader van de faillissementsprocedure van Abengoa Bioenergy Netherlands.