Alco Energy Rotterdam / Bio-ethanol marktDe bio-ethanol markt

Bio-ethanol wordt geproduceerd uit duurzame grondstoffen en is naast een schone brandstof ook een goede octaanbooster. Bio-ethanol komt als lage bijmenging (tot ongeveer 25%) voor in benzine. Hoge bijmenging, tot 85% (E85), is in toenemende mate te vinden in zogenoemde FlexFuel Vehicles (FFV’s), die op elk ethanol-benzine mengsel kunnen rijden.

Internationale energie-strategieën gaan steeds vaker uit van biobrandstoffen zoals bio-ethanol om energie duurzamer te maken, kosten te beheersen en de afhankelijkheid van import te reduceren.

In 2014 werd ongeveer 85% van de wereldwijde ethanol-productie gebruikt als biobrandstof, de overige 15% werd gebruikt in traditionele markten zoals dranken en industriële toepassingen. Wereldwijd zijn de VS de grootste producent van bio-ethanol, gevolgd door Brazilië en Europa.

Nederland is een relatief grote ethanolproducent. Met een productiecapaciteit van meer dan 500 miljoen liter is het in de EU de vierde grootste producent van ethanol. Indien E10 (10% bijmenging in de benzine) in het hele land zou worden aangeboden en getankt, kan Nederland zelfvoorzienend zijn in het toevoegen van een duurzame en hernieuwbare component aan benzine.

De Europese Energy Directive uit april 2009 (Renewable Energy Directive = RED) heeft de verplichting dat in 2020 20% van het Europese energiegebruik uit hernieuwbare energie moet bestaan. Dit is inclusief een subdoelstelling van 10% voor de transportsector, geldend voor alle lidstaten.

In april 2015 heeft het Europese parlement de RED als volgt aangenomen:

  • Conventionele biobrandstoffen (uit voedsel of voedergewassen) maximaal 7% van energiegebruik in transport.
  • Een niet-bindende doelstelling van 0,5% bijmenging met geavanceerde biobrandstoffen (gemaakt uit cellulose, afval, etc.).

Rapportage over ILUC factoren (Indirect Land Use Change) maar niet geïntegreerd in broeikasgasemissie berekeningen.