13-03-2018

Veel belangstelling bewonersinformatieavond bij AER


Veel belangstelling bewonersinformatieavond bij Alco Energy Rotterdam op 22.02.2018

Er was veel belangstelling op donderdagavond 22 februari voor de rondleiding bij de bio-ethanol raffinaderij van Alco Energy Rotterdam.
Deze is de grootste en één van de modernste in Europa.
Tijdens deze rondleiding voor omwonenden werd uitgebreid uitleg gegeven over het productieproces van bio-ethanol.
Er is ook gesproken over de geuroverlast die de fabriek soms kan veroorzaken en welke maatregelen Alco Energy Rotterdam
neemt om deze terug te dringen.Read other news