Alco Energy Rotterdam / Een duurzame brandstofEthanol is een veelzijdige, duurzame en hernieuwbare brandstof, gemaakt van duurzame grondstoffen.

Volgens door het Amerikaanse Department of Energy gepubliceerd onderzoek levert uit graan geproduceerde ethanol ongeveer 1,34 keer meer energie op dan het kost om het te produceren en levert ethanol uit grondstoffen met een hoger suikergehalte waarschijnlijk aanzienlijk meer op. Ethanol is een schone brandstof en helpt daardoor luchtvervuiling te verminderen levert een significante bijdrage aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Bio-ethanol kan een cruciale bijdrage leveren aan een duurzame toekomst en Alco Energy Rotterdam bewaakt zijn processen nauwlettend om de duurzaamheid van het product te kunnen waarborgen. In de fabriek van Alco Energy Rotterdam zijn de modernste technieken toegepast, waardoor het momenteel een van de duurzaamste bio-ethanolfabrieken van Europa is.

Alco Energy Rotterdam is ervan overtuigd dat bio-ethanol op een duurzame manier moet worden geproduceerd. De Europese Commissie heeft in de conceptversie van zijn Richtlijn van 2008 duurzaamheidscriteria opgesteld en Alco Energy Rotterdam houdt zich aan deze criteria. Het is belangrijk om op te merken dat de Belgische overheid sommige van deze criteria al heeft opgenomen in de selectieprocedure voor het toewijzen van quota.

Factsheet hernieuwbare en duurzame Europese ethanol voor transport