Alco Energy Rotterdam / Bio-ethanol marktBio-ethanol wordt geproduceerd uit duurzame grondstoffen en is naast een schone brandstof ook een goede octaanbooster.

Bio-ethanol wordt voornamelijk gebruikt als lage bijmenging in benzine tot ongeveer 25% ethanol. Hoge bijmenging, tot 85% (E85) wordt in toenemende mate toegepast in zogenaamde Flexi-Fuel Vehicles (FFV’s), die op elk ethanol-benzine mengsel kunnen rijden. Wereldwijde energie-strategieën gaan steeds meer uit van biobrandstoffen zoals bio-ethanol om energie duurzamer te maken, kosten te beheersen en afhankelijkheid van import te reduceren.

In 2014 werd ongeveer 85% van de wereldwijde ethanol-productie gebruikt als biobrandstof, de overige 15% werden toegepast in traditionele markten zoals dranken en industriele toepassingen. Wereldwijd zijn de VS de grootste producent van bio-ethanol, gevolgd door Brazilië en Europa.

Nederland is een relatief grote ethanolproducent. Met een productiecapaciteit van meer dan 500 miljoen liter is het in de EU de 4e grootste producent van ethanol. Indien E10 (10% bijmenging in de benzine) in het hele land zou worden aangeboden en getankt, kan Nederland zelfvoorzienend zijn in het toevoegen van een duurzame en hernieuwbare component aan benzine.

De Europese Energy Directive uit April 2009 (Renewable Energy Directive = RED) heeft de doelstelling verplicht dat in 2020 20% van de Europese energieconsumptie uit hernieuwbare energie moet bestaan, inclusief een subdoelstelling van 10% voor de transportsector, geldend voor alle individuele lidstaten.

In April 2015 heeft Europese parlement het RED als volgt aangenomen:

  • Conventionele biobrandstoffen (uit voedsel of voedergewassen) maximaal 7% van energy consumptie in transport.
  • Een niet-bindende doelstelling van 0,5% bijmenging met geavanceerde biobrandstoffen (gemaakt uit cellose, afval, etc.)
  • Rapportage over ILUC factoren (Indirect Land Use Change) maar niet geïntegreerd in broeikasgasemissie berekeningen.